lang="en-US"> รวมคนจับมือกันมากที่สุดในโลก (Most People Shaking Hands) – รายการ theone รวมไทยใจเดียวกัน
>

00000

รวมคนจับมือกันมากที่สุดในโลก (Most People Shaking Hands)

000

วัตถุประสงค์ : การทำสถิติครั้งนี้ จะเป็นสัญลักษณ์ ในการแสดงให้เห็นว่าคนไทยจะจับมือกันเพื่อสัญญาว่าจากวันนี้ต่อไป จะร่วมแรงร่วมใจกันทำให้ประเทศไทยกลับมาเป็นประเทศที่รักและสามัคคีกันดังเดิม


สถานที่ : ??จ.ราชบุรี


วันและเวลา 😕 วันพุธ ที่ 16 มิถุนายน 2553 ?/ เวลาลงทะเบียน 10.30 น.

http://theone.mthai.com/images/fb_img.png"/>RSS
ติดต่อโฆษณา : 02-100-8166,02-100-8131